Международни квалификации по английски езикЛТИК предлага широк набор от квалификации по английски език, приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка (ОЕЕР):Common European Framework - LCCI International Qualifications Equivalence Scale
CEF
JETSET
English for Business
English for Tourism
English for Commerce
Below Scale
Foundation
 
 
 
Below Scale
Level 1
 
 
 
A1
Level 2
Preliminary
 
 
A2
Level 3
Level 1
Level 1
Level 1
B1
Level 4
Level 2
Level 2
Level 2
B2
Level 5
Level 3
 
Level 3
C1
Level 6
Level 4
 
 
C2
Level 7
 
 
 


JETSET

Тестове по английски за деца /възрастни JETSET е сертификат, който представлява набор от умения по общ английски, предлаган в две версии: JET (за обучаеми от 6 – 16г.) и SET (за обучаеми от 16 г. и нагоре). Предлага се в седем нива (JETSET основно, JETSET 1 – 6) и в двете версии. Всяко ниво се състои от три задължителни компонента: слушане с разбиране, четене с разбиране и писмен тест, както и един елемент по желание – тест за говорим английски.

EfB (Бизнес английски)

EFB - бизнес английски е комуникативен тест, предлаган на 5 нива, по поръчка на кандидатите или на предварително определени сесии. Нивата са: Предварително, първо, второ, трето и четвърто. Сертификатът е разработен за тестване на комуникативните умения по бизнес английски и се базира на реални задачи и бизнес дейности. Основата му е тест за четене с разбиране и писане, което включва четене на текст с разбиране и писане на бизнес писма, доклади или записки. РАзполагаме и с допълнителни тестове за слушане с разбиране и говорене, при интерес от кандидата.

EfT (Английски за туризъм)

EFT - Английски за туризъм е насочен към хората, които работят или искат да работят в туристическата индустрия. Сертификатът включва писмен и устен изпит, използват се автентични материали, като например формуляри за резервации, карти, графици, брошури и др. Предлага се по заявка и на сесии в две нива, ниво едно е подходящо за обслужващ персонал, а ниво две – за мениджърски състав.

ELSA

ELSA е серия от диагностични тестове покриващи четирите езикови умения – слушане, четене, говорене и писане. Използва се единна точкова система за оценка, която оценява кандидатите едновременно и за четирите умения само с един тест. Въпросите са разработени върху работа и професии, дом и семейство и пътувания, опитвайки се да установят способността на кандидатат да общува в реални условия. Предлага се в писмен вариант, както и он-лайн, на британски и американски английски.

FELSA

FELSA е също така диагностичен инструмент за тестване и оценка на способността за слушане, четене и говорене на английски език на съответно ниво от A1-A2 по ОЕЕР. Той е подходящ за кандидати от всички възрасти и знания, предлага се в писмен и он-лайн вариант.

FTBE

Преквалификационен сертификат за учители по бизнес английски (FTBE) е сертификат за преквалификация на квалифицирани учители по общ английски език, които искат да специализират в преподаване на бизнес английски. Той тества познанията им по бизнес практики, бизнес речникът им и разбирането и прилагането на професионална методология в бизнес английския.

CertTEFL (Certificate in Teaching English as a Foreign Language)

The EDI Certificate in Teaching English as a Foreign Language (Cert TEFL) is a Level 4 qualification (UK NQF equivalent) designed for people who have little or no experience of teaching English as a Foreign Language (EFL) but who wish to embark on a career as an EFL teacher. The EDI Cert TEFL is a highly practical course designed to provide candidates with the initial skills they need for teaching English to adult students of other languages.


Achievement of the EDI Cert TEFL will confirm that candidates have a good understanding of the essential aspects of the EFL teacher's role, can organise and manage effective learning and have developed professionally through on-going reflection and evaluation.